Cenovnik

VRSTE USLUGE CENA
GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO
Ginekološki pregled 2.500,00
Kontrolni ginekološki pregled (do 30 dana) 2.000,00
Ginekološki ultrazvučni pregled-UZ 3.500,00
Kontrolni ginekološki ultrazvučni pregled (do 30 dana) 3.000,00
Ginekološki ultrazvučni kolor dopler  pregled 4.500,00
Ginekološki pregled sa ultrazvučnim pregledom 5.000,00
Folikulometrija ( po jednom pregledu) 2.000,00
Konsultacija specijaliste 1.500,00
Kolposkopski pregled 2.500,00
Kolposkopski pregled,PAPA i vaginalni sekret-VS 4.000,00
Kolposkopski pregled, PAPA, cervikalni-CB i vaginalni bris-VB 5.000,00
Vaginalni sekret 500,00
PAPA 1.500,00
PAPA ThinPrep (citologija iz tečnog medijuma) 2.500,00
Vaginalni sekret i PAPA 1.800,00
Ginekološki komplet 1( Ginek.i pregled, kolposkopija, PAPA i VS) 4.900,00
Ginekološki komplet 2 (Ginek.i pregled, kolposkopija, PAPA, CB i VB) 5.900,00
Ginekološki komplet 3 (Ginek.pregled, UZ, kolposkopija, PAPA i VS) 6.900,00
Ginekološki komplet 4 (Ginek.pregled, UZ, kolposkopija, PAPA, CB i VB) 7.900,00
Ginekološki pregled trudnice 2.500,00
Ultrazvučni pregled trudnice 4.500,00
Ultrazvučni kolor dopler pregled u trudnoći i/ili BFP 3.000,00
Cervikometrija 2.600,00
Ekspertski ultrazvučni pregled u trudnoći sa cervikometrijom 6.800,00
Kardiotokografija-CTG pregled bez interpretacije 1.200,00
Kardiotokografija-CTG pregled sa interpretacijom 1.800,00
Ultrazvučni pregled sa kolor dopler pregledom u trudnoći i/ili BFP 5.500,00
Akušerski komplet 1 (Ginek.pregled , CTG) 3.500,00
Akušerski komplet 2 (UZ kolor dopler i/ili BFP, CTG) 4.000,00
Akušerski komplet 3 (Ginek.pregled, UZ kolor dopler i/ili BFP, CTG) 4.800,00
Akušerski komplet 4 (Ginek.pregled, UZ pregled trudnice) 5.500,00
Akušerski komplet 5 (Ginek.pregled, UZ  sa kolor dopler pregledom) 6.200,00
Akušerski komplet 6 (Ginek.pregled, UZ sa kolor dopler pregledom, CTG) 7.200,00
Akušerski komplet 7 (Ginek.pregled sa ekspertskim UZ pregledom) 7.800,00
Double test sa UZ pregledom (sa uračunatom cenom biohemijskog testa) 9.300,00
Triple test sa UZ pregledom ( sa uračunatom cenom biohemijskog testa) 7.200,00
Q test sa UZ pregledom (sa uračunatom cenom biohemijskog testa) 10.500,00
Neinvazivni prenatalni test- NIPT 76.000,00
Uzimanje brisa (u cenu nije uračunata mikrobiološka  ili citološka analiza) 500,00
Cervikalni bris (Mycoplasma i Ureaplasma) 2.500,00
Cervikalni bris (Chlamidia trachomatis) 1.800,00
HPV skrining 4.500,00
HPV tipizacija 9.200,00
HPV PCR 11.000,00
Citološka analiza iscedka jedne dojke 1.600,00
Stavljanje pesara 1.800,00
Vaginalno ispiranje 1.400,00
Nega dojki 1.800,00
Obrada ginekološke rane 2.000,00
Skidanje konaca 1.700,00
Aplikacija spirale (cena spirale nije uračunata) 5.200,00
Ekstrakcija spirale 5.200,00
Biopsija grlića u lokalnoj analgeziji(bez HP) 12.000,00
Biopsija grlića sa endocervikalnom kiretažom u lokalnoj analgeziji(bez HP) 15.000,00
Biopsija grlića sa eksplorativnom kiretažom u lokalnoj analgeziji(bez HP) 25.000,00
Frakcionirana kiretaža u lokalnoj analgeziji(bez HP) 15.000,00
Polipektomija sa frakcioniranom kiretažom u lokalnoj analgeziji(bez HP) 18.000,00
Polipektomija sa endocervikalnom kiretažom u lokalnoj analgeziji(bez HP) 15.000,00
LOOP ekscizija grlica u lokalnoj analgeziji(bez HP) 25.000,00
Uklanjanje kondiloma radiotalasnim nožem 1 regija 8.000,00
Uklanjanje kondiloma radiotalasnim nožem 2 regije 15.000,00
Uklanjanje kondiloma radiotalasnim nožem 3 regije 20.000,00
Uklanjanje kondiloma radiotalasnim nožem 4 regije 25.000,00
HIRURGIJA
Hirurški pregled 4.000,00
Ekspertski konsultativni pregled hirurga 10.000,00
Kontrolni hirurški pregled 3.000,00
Hirurška obrada rane sa previjanjem 3.000,00
Šivenje rane 8.000,00
Uklanjanje stranog tela 10.000,00
Biopsija tumora kože (u cenu nije uracunat HP pregled) 4.500,00
Uklanjanje nokatne ploče u lokalnoj analgeziji 9.000,00
Incizija apscesa 9.000,00
Anoskopija sa proktološkim pregledom 5.500,00
DERMATOHIRURŠKE INTERVENCIJE
Dermatohirurško uklanjanje 1 mladeža (bez HP pregleda) 15.000,00
Dermatohirurško uklanjanje 2 mladeža (bez HP pregleda) 20.000,00
Dermatohirurško uklanjanje 3 i više mladeža (bez HP Pregleda) 30.000,00
Uklanjanje papiloma, bradavica, kondiloma i visećih nevusa radiotalasima 17.500,00
PULMOLOGIJA
Pneumoftiziološki pregled 3.500,00
Kontrolni pneumoftiziološki pregled 3.000,00
Spirometrijski test plućne funkcije 2.000,00
Bronhodilatatorni testovi 2.100,00
OFTALMOLOGIJA-konsultativni pregledi i intervencije
Oftlamološki pregled kompletan 4.000,00
Kontrolni oftalmološki pregled 2.000,00
Pregled za sočiva 4.000,00
Merenje intraokularnog pritiska 1.000,00
Dnevna kriva očnog pritisk 3.000,00
Oftalmološki pregled sa vadenjem stranog tela iz oka 4.500,00
Testovi (za suvo oko, Širmer, BUT, Rose bengal) 3.000,00
Lečenje blefaritisa 3.000,00
Strabološki pregled i odredivanje dioptrije kod dece 4.000,00
GASTROENTEROLOGIJA-konsultativni pregledi i lečenje
Gastroenterološki pregled 3.500,00
Gastroenterološki pregled sa ultrazvučnim pregledom abdomena 5.100,00
Ultrazvučni pregled abdomena 3.500,00
ENDOKRINOLOGIJA-konsultativni pregledi i lečenje
Endokrinološki pregled 4.000,00
Endokrinološki pregled sa ultrazvučnim pregledom štitaste žlezde i abdomena 7.000,00
Konzilijarni pregled (ginekolog i endokrinolog) 10.000,00
KARDIOLOGIJA-konsultativni pregledi i lečenje
Kardiološki pregled 3.500,00
EKG snimak 1.000,00
Ultrazvučni pregled srca 3.500,00
Kardiološki pregled, EKG i ultrazvučni pregled srca 4.800,00
Holter EKG 24h 5.000,00
Holter krvnog pritiska 24h 5.000,00
NEUROLOGIJA-konsultativni pregledi i lečenje
Neurološki pregled 3.500,00
UROLOGIJA-konsultativni pregledi i intervencije
Urološki pregled 3.500,00
Urološki ultrazvučni pregled 3.500,00
Urološki pregled sa ultrazvučnim pregledom 4.800,00
Plasiranje urinarnog katetera 1.500,00
Zamena urinarnog katetera 1.500,00
Skidanje urinarnog katetera 1.200,00
Uzimanje uretralnog brisa 1.500,00
Uretralni bris (Mycoplasma i Ureaplasma) 2.000,00
Uretralni bris (Chlamidia trachomatis) 1.200,00
REUMATOLOGIJA-konsultativni pregledi i lečenje
Reumatološki pregled 3.500,00
Ekspertski reumatološki pregled 6.000,00
Ultrazvučni pregled zgloba 3.500,00
Blokada sa punkcijom 2.200,00
Intravenska, intramuskularna i intraartikularna aplikacija terapije 1.900,00
OTORINOLARINGOLOGIJA-konsultativni pregledi i lečenje
ORL pregled 4.000,00
Ultrazvučni pregled sinusa 3.500,00
Ispiranje spoljašnjeg ušnog kanala 1.700,00
Aspiracija uha 1.500,00
Aspiracija sekreta iz sinusa-precovanje 1.200,00
Tamponada nosa 2.500,00
Plasiranje štrajfne sa lekom 1.000,00
Vadenje stranog tela iz uha, nosa i ždrela 2.000,00
Kauterizacija kapilara u nosu 2.000,00
FIZIKALNA MEDICINA-konsultativni pregledi i tretmani
Pregled fizijatra 3.500,00
Fizikalna terapija (jedan terapijski tretman) 1.500,00
Konsultativni pregled i predlog korektivnih vežbi za lecenje deformiteta 3.500,00
Medicinska masaža (jedan tretman) 2.000,00
HIGIJENSKO-DIJETETSKO SAVETOVALIŠTE
Pregled specijaliste higijene-nutricioniste sa predlogom dijete 3.900,00
Kontrolni pregled specijaliste higije-nutricioniste 2.200,00
Predlog higijensko-dijetetskog režima u trudnoći 3.000,00
ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA-konsultativni pregledi
Ultrazvučni pregled abdomena 3.500,00
Ultrazvučni pregled dojki 3.500,00
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde 3.500,00
Ultrazvučni pregled zgloba 3.500,00
Ultrazvučni pregled srca 3.800,00
Ultrazvučni pregled mekih tkiva 3.500,00
Ultrazvučni pregled abdomena sa kolor doplee pregledom bubrežnih arterija 4.500,00
Ultrazvučni kolor dopler pregled krvnih sudova nogu 4.500,00
Ultrazvučni kolor dopler pregled krvnih sudova ruku 4.500,00
Ultrazvučni kolor dopler pregled krvnih sudova vrata 4.500,00
Ultrazvučni kolor dopler pregled bubrežnih arterija 4.500,00
SISTEMATSKI PREGLEDI
Sistematski pregled-osnovni paket (žene)
Sistematski pregled-osnovni paket (muškarci)
Sistematski pregled-prošireni paket (žene)
Sistematski pregled-prošireni paket (muškarci)
Sistematski pregled-kompletan paket (žene)
Sistematski pregled-kompletan paket (muškarci)
Sistematski pregled-biznis paket
MEDICINA RADA
Prethodni lekarski pregled zaposlenog 5.500,00
Periodični lekarski pregled zaposlenog 5.500,00
CENOVNIK CITOLOŠKIH I HISTOPATOLOŠKIH ANALIZA
Citološka analiza punktata 1 600,00
Uzorci dobijeni perkutanom, endoskopskom, aspiracionom biopsijom 3.000,00
HP kiretmana 3.000,00
HP dva kiretažna materijala 4.000,00
HP tri kiretažna materijala 5.000,00
HP četiri kiretažna materijala 6.000,00
HP biopsije tumora kože sa određivanjem granica 4.000,00
HP biopsije tumora kože bez određivanja granica 3.000,00
HP LOOP ekscizije grlića materice 4.000,00
HP LOOP ekscizije grlića materice i kiretmana 5.000,00
HP konizata 5.000,00
HP konizata i kiretmana 6.000,00
HP malog operativnog materijala 10.000,00
Revizija HP nalaza 5.000,00
Ex tempore HP dijagnostika 11.000,00
Imunohistohemiska analiza (estrogen, progesteron, hereceptin, Ki67) 6.000,00
Imunohistohemijska analiza (1 antitelo) 2.500,00
Imunohistohemijska analiza (5-10 antitela) 14.000,00
Periodični lekarski pregled zaposlenog 14.000,00

U saradnji sa eminentnim akreditovanim medicinskim laboratorijama Konzilijum, Konzilijum Helix Lab i PH Lab iz Beograda u mogućnosti smo da pružimo preko 600 vrsta hematoloških, biohemijskih, citogenetskih, mikrobioloških i histopatoloških laboratorijskih usluga, po najvišem standardu kvaliteta i bezbednosti po pacijenta.