Cenovnik

VRSTE USLUGE

CENA

GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO

Ginekološki pregled

3.500,00

Kontrolni ginekološki pregled (do 30 dana)

2.500,00

Ginekološki ultrazvučni pregled-UZ

4.000,00

Kontrolni ginekološki ultrazvučni pregled (do 30 dana)

3.500,00

Ginekološki ultrazvučni kolor dopler  pregled

5.000,00

Ginekološki pregled sa ultrazvučnim pregledom

6.000,00

Folikulometrija ( po jednom pregledu)

2.000,00

Konsultacija specijaliste

2.500,00

Konsultacija ginekologa onkologa

6.000,00

Savetovalište za gestacijske trofoblastne bolesti

6.000,00

Kolposkopski pregled

3.000,00

Kolposkopski pregled,PAPA i vaginalni sekret-VS

4.800,00

Kolposkopski pregled, Thin Prep PAPA i vaginalni secret-VS

7.000,00

Kolposkopski pregled, PAPA, cervikalni-CB i vaginalni bris-VB

8.000,00

PAPA

2.000,00

PAPA ThinPrep (citologija iz tečnog medijuma)

3.500,00

Vaginalni sekret i PAPA

2.800,00

Ginekološki komplet 1( Ginek.i pregled, kolposkopija, PAPA i VS)

6.100,00

Ginekološki komplet 2 (Ginek.i pregled, kolposkopija, PAPA, CB i VB)

7.000,00

Ginekološki komplet 3 (Ginek.pregled, UZ, kolposkopija, PAPA i VS)

8.200,00

Ginekološki komplet 4 (Ginek.pregled, UZ, kolposkopija, PAPA, CB i VB)

9.500,00

Ginekološki pregled trudnice

3.500,00

Ultrazvučni pregled trudnice

5.000,00

Ultrazvučni kolor dopler pregled u trudnoći i/ili BFP

4.000,00

Cervikometrija

3.000,00

Ekspertski ultrazvučni pregled u trudnoći sa cervikometrijom

8.000,00

Kardiotokografija-CTG pregled bez interpretacije

1.900,00

Kardiotokografija-CTG pregled sa interpretacijom

3.000,00

Ultrazvučni pregled sa kolor dopler pregledom u trudnoći i/ili BFP

6.600,00

Akušerski komplet 1 (Ginek.pregled , CTG)

4.500,00

Akušerski komplet 2 (UZ kolor dopler i/ili BFP, CTG)

5.000,00

Akušerski komplet 3 (Ginek.pregled, UZ kolor dopler i/ili BFP, CTG)

6.000,00

Akušerski komplet 4 (Ginek.pregled, UZ pregled trudnice)

6.700,00

Akušerski komplet 5 (Ginek.pregled, UZ  sa kolor dopler pregledom)

7.500,00

Akušerski komplet 6 (Ginek.pregled, UZ sa kolor dopler pregledom, CTG)

8.500,00

Akušerski komplet 7 (Ginek.pregled sa ekspertskim UZ pregledom)

9.000,00

Double test sa UZ pregledom (sa uračunatom cenom biohemijskog testa)

10.500,00

Triple test sa UZ pregledom ( sa uračunatom cenom biohemijskog testa)

8.500,00

Q test sa UZ pregledom (sa uračunatom cenom biohemijskog testa)

11.500,00

Neinvazivni prenatalni test- NIPT

82.000,00

Uzimanje brisa (u cenu nije uračunata mikrobiološka  ili citološka analiza)

900,00

Cervikalni bris (Mycoplasma i Ureaplasma)

2.500,00

Cervikalni bris (Chlamidia trachomatis)

1.800,00

HPV skrining

4.500,00

HPV tipizacija

9.200,00

HPV PCR

11.000,00

Citološka analiza iscedka jedne dojke

2.000,00

Stavljanje pesara

4.000,00

Vaginalno ispiranje

2.000,00

Nega dojki

2.200,00

Obrada ginekološke rane

3.000,00

Skidanje konaca

2.500,00

Aplikacija spirale (cena spirale nije uračunata)

6.000,00

Ekstrakcija spirale

6.000,00

Biopsija grlića u lokalnoj analgeziji(bez HP)

12.000,00

Biopsija grlića sa endocervikalnom kiretažom u lokalnoj analgeziji(bez HP)

15.000,00

Biopsija grlića sa eksplorativnom kiretažom u lokalnoj analgeziji(bez HP)

25.000,00

Frakcionirana kiretaža u lokalnoj analgeziji(bez HP)

15.000,00

Polipektomija sa frakcioniranom kiretažom u lokalnoj analgeziji(bez HP)

18.000,00

Polipektomija sa endocervikalnom kiretažom u lokalnoj analgeziji(bez HP)

15.000,00

LOOP ekscizija grlica u lokalnoj analgeziji(bez HP)

25.000,00

Uklanjanje kondiloma radiotalasnim nožem 1 regija

8.000,00

Uklanjanje kondiloma radiotalasnim nožem 2 regije

15.000,00

Uklanjanje kondiloma radiotalasnim nožem 3 regije

20.000,00

Uklanjanje kondiloma radiotalasnim nožem 4 regije

25.000,00

HIRURGIJA

Hirurški pregled

5.000,00

Ekspertski konsultativni pregled hirurga

10.000,00

Kontrolni hirurški pregled

3.500,00

Hirurška obrada rane sa previjanjem

3.000,00

Šivenje rane

8.000,00

Uklanjanje stranog tela

10.000,00

Biopsija tumora kože (u cenu nije uracunat HP pregled)

5.500,00

Uklanjanje nokatne ploče u lokalnoj analgeziji

9.000,00

Incizija apscesa

9.000,00

Anoskopija sa proktološkim pregledom

5.500,00

DERMATOHIRURŠKE INTERVENCIJE

Dermatohirurško uklanjanje 1 mladeža (bez HP pregleda)

15.000,00

Dermatohirurško uklanjanje 2 mladeža (bez HP pregleda)

20.000,00

Dermatohirurško uklanjanje 3 i više mladeža (bez HP Pregleda)

30.000,00

Uklanjanje papiloma, bradavica, kondiloma i visećih nevusa radiotalasima

17.500,00

PULMOLOGIJA

Pneumoftiziološki pregled

4.000,00

Kontrolni pneumoftiziološki pregled

3.500,00

Spirometrijski test plućne funkcije

3.000,00

Bronhodilatatorni testovi

3.100,00

 

 

OFTALMOLOGIJA-konsultativni pregledi i intervencije

Oftlamološki pregled kompletan

5.000,00

Kontrolni oftalmološki pregled

3.000,00

Pregled za sočiva

5.000,00

Merenje intraokularnog pritiska

2.000,00

Dnevna kriva očnog pritiska

3.000,00

Oftalmološki pregled sa vadenjem stranog tela iz oka

5.500,00

Testovi (za suvo oko, Širmer, BUT, Rose bengal)

3.000,00

Lečenje blefaritisa

4.000,00

Strabološki pregled i odredivanje dioptrije kod dece

5.000,00

GASTROENTEROLOGIJA-konsultativni pregledi i lečenje

Gastroenterološki pregled

4.000,00

Gastroenterološki pregled sa ultrazvučnim pregledom abdomena

6.000,00

Ultrazvučni pregled abdomena

4.500,00

ENDOKRINOLOGIJA-konsultativni pregledi i lečenje

Endokrinološki pregled

5.000,00

Endokrinološki pregled sa ultrazvučnim pregledom štitaste žlezde i abdomena

7.500,00

Konzilijarni pregled (ginekolog i endokrinolog)

10.000,00

KARDIOLOGIJA-konsultativni pregledi i lečenje

Kardiološki pregled

4.500,00

EKG snimak

2.000,00

Ultrazvučni pregled srca

4.500,00

Kardiološki pregled, EKG i ultrazvučni pregled srca

6.000,00

Holter EKG 24h

5.000,00

Holter krvnog pritiska 24h

5.000,00

NEUROLOGIJA-konsultativni pregledi i lečenje

Neurološki pregled

4.500,00

UROLOGIJA-konsultativni pregledi i intervencije

Urološki pregled

4.500,00

Urološki ultrazvučni pregled

4.500,00

Urološki pregled sa ultrazvučnim pregledom

6.000,00

Plasiranje urinarnog katetera

2.000,00

Zamena urinarnog katetera

2.000,00

Skidanje urinarnog katetera

2.000,00

Uzimanje uretralnog brisa

1.500,00

Uretralni bris (Mycoplasma i Ureaplasma)

2.000,00

Uretralni bris (Chlamidia trachomatis)

1.200,00

REUMATOLOGIJA-konsultativni pregledi i lečenje

Reumatološki pregled

4.500,00

Ekspertski reumatološki pregled

6.000,00

Ultrazvučni pregled zgloba

4.500,00

Blokada sa punkcijom

4.000,00

Intravenska, intramuskularna i intraartikularna aplikacija terapije

2.500,00

OTORINOLARINGOLOGIJA-konsultativni pregledi i lečenje

ORL pregled

4.500,00

Ultrazvučni pregled sinusa

4.500,00

Ispiranje spoljašnjeg ušnog kanala

3.000,00

Aspiracija uha

1.500,00

Aspiracija sekreta iz sinusa-precovanje

2.500,00

Tamponada nosa

3.500,00

Plasiranje štrajfne sa lekom

2.000,00

Vadenje stranog tela iz uha, nosa i ždrela

4.500,00

Kauterizacija kapilara u nosu

5.000,00

FIZIKALNA MEDICINA-konsultativni pregledi i tretmani

Pregled fizijatra

4.500,00

Fizikalna terapija (jedan terapijski tretman)

1.500,00

Konsultativni pregled i predlog korektivnih vežbi za lecenje deformiteta

4.500,00

Medicinska masaža (jedan tretman)

2.000,00

HIGIJENSKO-DIJETETSKO SAVETOVALIŠTE

Pregled specijaliste higijene-nutricioniste sa predlogom dijete

4.500,00

Kontrolni pregled specijaliste higije-nutricioniste

3.500,00

Predlog higijensko-dijetetskog režima u trudnoći

4.000,00

ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA-konsultativni pregledi

Ultrazvučni pregled abdomena

4.500,00

Ultrazvučni pregled dojki

4.500,00

Ultrazvučni pregled štitaste žlezde

4.500,00

Ultrazvučni pregled zgloba

4.500,00

Ultrazvučni pregled srca

4.500,00

Ultrazvučni pregled mekih tkiva

4.500,00

Ultrazvučni pregled abdomena sa kolor doplee pregledom bubrežnih arterija

5.500,00

Ultrazvučni kolor dopler pregled krvnih sudova nogu

5.500,00

Ultrazvučni kolor dopler pregled krvnih sudova ruku

5.500,00

Ultrazvučni kolor dopler pregled krvnih sudova vrata

5.500,00

Ultrazvučni kolor dopler pregled bubrežnih arterija

5.500,00

SISTEMATSKI PREGLEDI

Sistematski pregled-osnovni paket (žene)

 

Sistematski pregled-osnovni paket (muškarci)

 

Sistematski pregled-prošireni paket (žene)

 

Sistematski pregled-prošireni paket (muškarci)

 

Sistematski pregled-kompletan paket (žene)

 

Sistematski pregled-kompletan paket (muškarci)

 

Sistematski pregled-biznis paket

 

CENOVNIK CITOLOŠKIH I HISTOPATOLOŠKIH ANALIZA

Citološka analiza punktata

1 600,00

Uzorci dobijeni perkutanom, endoskopskom, aspiracionom biopsijom

3.000,00

HP kiretmana

3.000,00

HP dva kiretažna materijala

4.000,00

HP tri kiretažna materijala

5.000,00

HP četiri kiretažna materijala

6.000,00

HP biopsije tumora kože sa određivanjem granica

4.000,00

HP biopsije tumora kože bez određivanja granica

3.000,00

HP LOOP ekscizije grlića materice

4.000,00

HP LOOP ekscizije grlića materice i kiretmana

5.000,00

HP konizata

5.000,00

HP konizata i kiretmana

6.000,00

HP malog operativnog materijala

10.000,00

Revizija HP nalaza

5.000,00

Ex tempore HP dijagnostika

11.000,00

Imunohistohemiska analiza (estrogen, progesteron, hereceptin, Ki67)

6.000,00

Imunohistohemijska analiza (1 antitelo)

2.500,00

Imunohistohemijska analiza (5-10 antitela)

14.000,00

Periodični lekarski pregled zaposlenog