Pulmologija

Pulmonology
Specijalistički pregled pulmologa
Interpretacija rentgenskih, CT i NMR snimaka
Spirometrija
Lečenje akutnih i hroničnih respiratornih infekcija
Lečenje astme, hroničnog bronhitisa i drugih opstruktivnih poremećaja
Inhalaciona terapija
Intravenska aplikacija terapije