Reumatologija

6923

Specijalistički pregled interniste reumatologa
Ultrazvučni pregled zglobova
Laboratorijska dijagnostika
Savetovalište za osteoporozu
Intravenska, intramuskularna i intraartikularna terapija
Punkcija zgloba
Fizikalna terapija