Sistematski pregledi

U cilju prevencije i ranog otkrivanja različitih oboljenja, VANNA CARE POLIKLINIKA pruža usluge sistematskih pregleda za pojedince i kolektive.

Obim sistematskog pregleda zavisi od životne dobi, pola, prethodnog zdravstvenog stanja, izloženosti rizicima, vrste radnog mesta i dr.

Stručni tim VANNA CARE POLIKLINIKE će svojim savetima pomoći da odaberete odgovarajući paket usluga, kao da sistematski pregled organizujemo u odgovarajućem terminu uz minimalan gubitak vremena.

Sistematski pregled za pojedince – osnovni paket


• Opšti internistički pregled sa EKG
• Laboratorijske analize (krvna slika sa sedimentacijom, glikemija, trigliceridi, holesterol, lipoproteini, gvožđe, bilirubin, jetrini enzimi, urin)
• Kompletan ginekološki pregled (ginekološki pregled sa ultrazvučnim pregledom male karlice, kolposkopski pregled, PAPA i vaginalni sekret)-žene
• Urološki pregled sa ultrazvučnim pregledom-muškarci

Sistematski pregled za pojedince-prošireni paket


• Opšti internistički pregled sa EKG
• Ultrazvučni pregled abdomena
• Laboratorijske analize (krvna slika sa sedimentacijom, glikemija, trigliceridi, holesterol, lipoproteini, gvožđe, bilirubin, jetrini enzimi, urin)
• Kompletan ginekološki pregled (ginekološki pregled sa ultrazvučnim pregledom male karlice, kolposkopski pregled, PAPA i vaginalni sekret)-žene
• Urološki pregled sa ultrazvučnim pregledom-muškarci

Sistematski pregled za pojedince-kompletan paket


• Opšti internistički pregled sa EKG
• Pneumoftiziološki pregled sa spirometrijskim testom plućne funkcije
• Ultrazvučni pregled abdomena
• Laboratorijske analize (krvna slika sa sedimentacijom, glikemija, trigliceridi, holesterol, lipoproteini, gvožđe, bilirubin, jetrini enzimi, urin)
• Kompletan ginekološki pregled (ginekološki pregled sa ultrazvučnim pregledom male karlice, ultrazvučni pregled dojki, kolposkopski pregled, PAPA i vaginalni sekret)-žene
• Urološki pregled sa ultrazvučnim pregledom i PSA testom-muškarci
• Oftalmološki pregled

Sistematski pregled za žene


• Ginekološki pregled
• Ultrazvučni pregled male karlice i dojke
• Laboratorijske analize (krvna slika sa sedimentacijom, glikemija, trigliceridi, holesterol, lipopreoteini, gvožđe, bilirubin, jetrini enzimi i urin)
• Kolposkopski pregled
• PAPA
• Vaginalni sekret
• Vaginalni i cervikalni bris (po potrebi)
Sistematski pregled za kompanije-biznis paket
• Opšti internistički pregled sa EKG
• Pneumoftiziološki pregled sa spirometrijskim testom plućne funkcije
• Ultrazvučni pregled abdomena
• Laboratorijske analize (krvna slika sa sedimentacijom, glikemija, trigliceridi, holesterol, lipoproteini, gvožđe, bilirubin, jetrini enzimi i urin)
• Oftalmološki pregled

Prethodni i periodični zdravstveni pregledi zaposlenih


Prethodni i periodični zdravstveni pregledi zaposlenih su definisani Pravilnikom o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom.

Posebni paketi pregleda za kompanije


Iz širokom spektra usluga koje pruža VANNA CARE POLIKLINIKA, u saradnji sa našim stručnim timom mogu kreirati posebne pakete zdravstvenih pregleda, kao termine za njihovo obavljanje.