Kardiologija

10533_big

Specijalistički pregled interniste kardiologa
EKG kardiološki pregled
Ultrazvučni pregled srca sa kolor doplerom
Holter EKG praćenje 24 do 48h
Holter krvnog pritiska praćenje 24 do 48h
Lečenje poremećaja srčanog ritma
Lečenje povišenog krvnog pritiska