Gastroenterologija

0169007

Specijalistički pregled interniste gastroenterologa
Ultrazvučni pregled abdomena
Ultrazvučni kolor dopler pregled krvnih sudova abdomena
Laboratorijski dijagnostički testovi
Intravenska i intramuskularna terapija