Stručni tim

STRUČNI TIM

Stručni tim VANNA CARE POLIKLINIKE čine lekari specijalisti, koji su svoje medicinsko obrazovanje i iskustvo stekli na Medicinskom fakultetu u Beogradu, Kliničkom centru Srbije, kliničko-bolničkim centrima u Beogradu, kao i stručnim usavršavanjima u prestižnim evropskim i svetskim medicinskim centrima.

Ukoliko Vaše zdravstvene potrebe nalažu posebno ekspertsko ili konzilijarno mišljenje, pregled, dijagnostiku ili terapiju, VANNA CARE POLIKLINIKA raspolaže konsultantskim uslugama medicinskih stručnjaka najvišeg ranga.

Detaljnije informacije o pojedinim lekarima iz stručnog tima VANNA CARE POLIKLINIKE pružićemo Vam putem našeg Call centra, e-maila, kao i prilikom Vaše posete.

GINEKOLOGIJA

 • Dr sci Simo Vuković, specijalista ginekologije i akušerstva, osnivač i zastupnik POLIKLINIKE VANNA CARE
 • Mr sci dr Ivana Kalezić Vuković, specijalista ginekologije i akušerstva,Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije- Višegradska
 • Dr Ivan Madić, specijalista ginekologije i akušerstva, subspecijalista perinatologije, Klinika za ginekologiju i akušerstvo KBS Zemun
 • Dr Tatjana Madić, specijalista ginekologije i akušerstva, Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije-Višegradska
 • Ass dr Jovan Bila, specijalista ginekologije i akušerstva, Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije-Višegradska
 • Mr sci dr Dragiša Šljivančanin, specijalista ginekologije i akušerstva, Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije-Višegradska

HIRURGIJA

 • Prof.dr Vasilije Kalezić, hirurg, osnivač i predsednik Stručnog saveta POLIKLINIKE VANNA CARE
 • Prof.dr Miroslav Granić, hirurg-onkolog, Klinika za onkologiju KBC Bežanijska kosa
 • Dr Igor Krdžić, hirurg, Klinika za hirurgiju KBC Zvezdara
 • Dr Slavenko Ostojić, hirurg, Klinika za digestivnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije- Prva hirurška klinika

PULMOLOGIJA

 • Dr Slavka Vuković, specijalista pneumoftiziolog, osnivač  POLIKLINIKE VANNA CARE
 • Ass dr Snežana Raljević, specijalista interne medicine-pulmolog, Klinika za pulmologiju Kliničkog centra Srbije

OFTALMOLOGIJA

 • Ass dr Tanja Kalezić, specijalista oftalmologije, Klinika za očne bolesti Kliničkog centra Srbije

KARDIOLOGIJA

 • Dr Olga Petrović, specijalista interne medicine, Klinika za kardiologiju Kliničkog centra Srbije
 • Dr Srđan Raspopović, specijalista interne medicine, Pejsmejker centar Kliničkog centra Srbije
 • Ass dr Vojislav Giga, specijalista interne medicine, Klinika za kardiologiju Kliničkog centra Srbije

REUMATOLOGIJA

 • Prof.dr Roksanda Stojanović, specijalista interne medicine-reumatolog
 • Dr Nikola Roganović, specijalista intene medicine, Institut za reumatologiju

GASTROENETROLOGIJA

 • Dr Jelena Đorđević, specijalista interne medicine, Klinika za interne bolesti KBC Zvezdara

ENDOKRINOLOGIJA

 • Mr sci dr Miljanka Vuksanović,specijalista interne medicine,  Klinika za interne bolesti KBC Zvezdara
 • Dr Bojana Popović, specijalista interne medicine, Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma kliničkog centra Srbije

OTORINOLARINGOLOGIJA

 • Doc.dr  Aleksandar Trivić, specijalista otorinolaringologije i maksilofacijalne hirurgije, Klinika za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije
 • Ass.dr  Sanja Krejović-Trivić, specijalista otorinolaringologije, Klinika za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije
 • Ass.dr Bojan Pavlović, specijalista otorinolaringologije, Klinika za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije

UROLOGIJA

 • Mr sci dr Svetomir Dragićević, specijalista urologije, klinika za urologiju Kliničkog centra Srbije

NEUROLOGIJA

 • Dr Ivana Krdžić, specijalista neurologije, Specijalna bolnica “Sveti Sava”

ESTETSKA MEDICINA

 • Dr Dejan Antonić, specijalista estetske medicine

MEDICINA RADA

 • Dr Nada Trivić Micić, specijalista medicine rada