Stručni tim

STRUČNI TIM

Stručni tim VANNA CARE POLIKLINIKE čine lekari specijalisti, koji su svoje medicinsko obrazovanje i iskustvo stekli na Medicinskom fakultetu u Beogradu, Kliničkom centru Srbije, kliničko-bolničkim centrima u Beogradu, kao i stručnim usavršavanjima u prestižnim evropskim i svetskim medicinskim centrima.

Ukoliko Vaše zdravstvene potrebe nalažu posebno ekspertsko ili konzilijarno mišljenje, pregled, dijagnostiku ili terapiju, VANNA CARE POLIKLINIKA raspolaže konsultantskim uslugama medicinskih stručnjaka najvišeg ranga.

Detaljnije informacije o pojedinim lekarima iz stručnog tima VANNA CARE POLIKLINIKE pružićemo Vam putem našeg Call centra, e-maila, kao i prilikom Vaše posete.

GINEKOLOGIJA
Mr sci med. Ivana Kalezić Vuković, specijalista ginekologije i akušerstva, Klinički centar Srbije
Dr sci med. Dušica Kocijančić Belović, specijalista ginekologije i akušerstva, Klinički centar Srbije
Dr Ljupka Arambašić Vukov, specijalista ginekologije i akušerstva, Klinički centar Srbije
Dr Radojka Cerović Popović, specijalista ginekologije i akušerstva, Klinički centar Srbije
Dr Željka Rašlić, specijalista ginekologije i akušerstva, Klinički centar Srbije
Dr Tatjana Madić, specijalista ginekologije i akušerstva, Klinički centar Srbije
Mr sci med. Aleksandra Bradonjić Vojnović, specijalista ginekologije i akušerstva, Klinički centar Srbije
Ass. dr sci med. Lidija Tulić, specijalista ginekologije i akušerstva, Klinički centar Srbije
Ass dr Milena Mitrović, specijalista ginekologije i akušerstva, Klinički centar Srbije
Dr Danka Mostić Stanišić, specijalista ginekologije i akušerstva, Klinički centar Srbije
Doc. dr Jovan Bila, specijalista ginekologije i akušerstva, Klinički centar Srbije
Mr sci med. Dragiša Šljivančanin, specijalista ginekologije i akušerstva, Klinički centar Srbije
Dr Ivan Madić, specijalista ginekologije i akušerstva, KBC Zemun
Dr Miloš Radojević, specijalista ginekologije i akušerstva, Klinički centar Srbije
Dr Simo Vuković, specijalista ginekologije i akušerstva, OSNIVAČ

HIRURGIJA

Dr Igor Krdžić, specijalista opšte hirurgije, KBC Zvezdara
Dr Slavenko Ostojić, specijalista opšte hirurgije, Klinički centar Srbije
Dr Ilija Pejović, specijalista opšte hirurgije, Klinički centar Srbije

NEUROHIRURGIJA

Dr Aleksandar Janićijević, specijalista neurohirurgije, Klinički centar Srbije

PULMOLOGIJA
Prim.dr Emilija Bukurov-Suđić, specijalista interne medicine-pulmolog

OFTALMOLOGIJA
Doc.dr Tanja Kalezić, specijalista oftalmologije, Klinički centar Srbije
Dr Biljana Trajković, specijalista oftalmologije, KBC Zvezdara

KARDIOLOGIJA
Dr Olga Petrović, specijalista interne medicine-kardiolog, Klinički centar Srbije
Dr Srđan Raspopović, specijalista interne medicine-kardiolog, KBC Zemun
Ass dr sci med. Vojislav Giga, specijalista interne medicine-kardiolog, Klinički centar Srbije
Dr Saša Ivanović, specijalista interne medicine-kardiolog, Klinički centar Srbije

REUMATOLOGIJA
Prof.dr Roksanda Stojanović, specijalista interne medicine-reumatolog
Dr Nikola Roganović, specijalista interne medicine-reumatolog, Institut za reumatologiju

GASTROENTEROLOGIJA
Doc.dr Dragana Mijač, specijalista interne medicine-gastroenterolog, Klinički centar Srbije

ENDOKRINOLOGIJA
Ass.dr sci med. Miljanka Vuksanović, specijalista interne medicine-endokrinolog, KBC Zvezdara
Dr sci med. Bojana Popović, specijalista interne medicine-endokrinolog, Klinički centar Srbije

OTORINOLARINGOLOGIJA
Doc.dr Bojan Pavlović, specijalista otorinolaringologije, Klinički centar Srbije

INFEKTIVNE BOLESTI
Ass.dr Jovan Malinić, specijalista infektivnih bolesti, Klinički centar Srbije

ONKOLOGIJA
Dr Vladimir Vukov, specijalista interne medicine-onkolog

NEUROLOGIJA
Dr Vesna Miletić, specijalista neurologije, SB za cerebrovaskularne bolesti ,, Sveti Sava’’

DERMATOVENEROLOGIJA

Doc.dr Svetlana Popadic, specijalista dermatovenerologije, Klinicki centar Srbije