VANNA CARE MEDICAL BOX

VANNA CARE MEDICAL BOX je program pružanja zdravstvenih usluga namenjen kompanijama i drugim pravnim licima, usmeren na zdravstvenu zaštitu zaposlenih.

VANNA CARE MEDICAL BOX omogućava pretplatnicima vrhunsku medicinsku specijalističku uslugu i komfor privatne prakse tokom cele godine.

VANNA CARE MEDICAL BOX podrazumeva NEOGRANIČENO korišćenje paketa zdravstvenih usluga POLIKLINIKE VANNA CARE , predviđenih ugovorom po osnovu mesečne pretplate.

VANNA CARE MEDICAL BOX iznos mesečne pretplate zavisi od broja zaposlenih u kompaniji koji su u programu pretplate i kreće se u rasponu od 20 do 30 evra mesečno po zaposlenom.

Zdravstvene usluge koje Vam omogućava VANNA CARE MEDICAL BOX program:

 1. Laboratorijske analize (krvna slika, biohemija, urin)
 2. Specijalističke preglede
  • Ginekologa
  • Hirurga
  • Pulmologa
  • Oftalmologa
  • Dermatovenerologa
  • Kardiologa
  • Reumatologa
  • Gastroenterologa
  • Endokrinologa
  • Otorinolaringologa
  • Urologa
  • Neurologa
  • Fizijatra
  • Specijaliste opšte prakse
 3. Dijagnostičke i terapijske procedure u okviru specijalističkih pregleda:
  • Ginekologija: ginekološki bimenauelni i pregled pod spekulumom, kolposkopija, ginekološki UZ, UZ utvrđivanje trudnoće, CTG, uzimanje citoloških i mikrobioloških briseva
  • Hirurgija: fizikalni pregled, hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji, previjanje i nega rane
  • Pulmologija: fizikalni pregled, spirometrija
  • Oftalmologija: kompletan oftalmološki pregled, uklanjanje stranog tela iz oka
  • Dermatovenerologija: dermatološki pregled, dermatoskopski pregled mladeža
  • Kardiologija: fizikalni pregled, EKG i UZ srca
  • Reumatologija: fizikalni pregled i UZ zglobova
  • Gastroeneterologija: fizikalni pregled i UZ abdomena
  • Endokrinologija: fizikalni pregled, UZ štitaste žlezde
  • ORL: fizikalni pregled
  • Urologija: urološki pregled, UZ urološki preged
  • Neurologija: neurološki pregled, UZ krvnih sudova glave i vrata
  • Fizijatrija: fizikalni pregled
  • Opšta medicina: fizikalni pregled, merenje krvnog pritiska, UZ abdomena
 4. Intramuskularna , intravenska i inhalaciona terpija

Korišćenje VANNA CARE MEDICAL BOX programa Vam omogućava popust od 20% na sve ostale usluge POLIKLINIKE VANNA CARE